title
לחצו להתקשרות:

טיפול בחרדות ודכאונות

חיי היומיום שלנו מלאים בלחצים ובמתחים מכל הסוגים. אנו חיים בעידן של קידמה ושל התפתחות מואצת בתחומים רבים – טכנולוגיה, מדע, חברה, תרבות ועוד. השאלה היא, לגבי מידת השפעת הלחצים עלינו. מכיוון שכולנו מושפעים מהם במידה משתנה, ישנו מגוון רחב מאוד של שיטות טיפול, שיכול להציע פתרונות יעילים לבעיה. אנו בחברת המקור לרפואה משלימה, נציג בפניכם קשת רחבה של שיטות, לשם מידע והכוונה.

המקור למידע ברשת על רפואה משלימה

התאמת מטפל מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרת איכות של המטפלים

המקור לרפואה משלימה מהווה מודיעין אינטרנטי עסקי, אשר מספק מידע אובייקטיבי אודות טיפולים המתאימים במיוחד לתופעות אשר צוינו לעיל , הנפוצים והמומלצים ביותר בישראל. זהו תחום רחב מאוד, ולכן אנו בחברת המקור לרפואה משלימה מרכזים עבורכם מידע ממוקד ורלוונטי לגבי כל המטפלים באיזור מגוריכם, אשר נותנים שירות איכותי, מקצועי וראוי.

האם אחת התופעות הנזכרות לעיל מוכרות לכם? עשו את הצעד לאיכות חיים ופנו אלינו לקבלת הצעה ממרפאה או ממטפל מתאימים באיזור מגוריכם. אנו בחברת המקור לרפואה משלימה מאמינים בהנגשת הטיפול למי שזקוק לו התאמת המיקום והמטפל על סמך ידע מקצועי ומחשבה, לכדי יצירת התאמה מלאה בין השניים ובין צרכי המטופל.

כמו מעגלים במים, העבודה שלנו בחברת המקור לרפואה משלימה ממשיכה גם אחרי שיצרנו את החיבור הראשוני בינכם ובין המטפל. אנו ממשיכים ואוספים המלצות מהפונים למרפאות ולמטפלים המקבלים שירות מחברת המקור. לפיכך, אחד מיעדי חברת המקור הינו לשדרג את איכות המטפלים והקליניקות הנותנים שירות בתחום הרפואה המשלימה בישראל, של הלקוחות, למען הלקוחות. יצירת מעגל של לקוחות מרוצים, אשר יביאו לכך שמטופלים מכל הארץ ישמעו על המטפלים שלנו מפה לאוזן, כלומר בצורה הטבעית ביותר – תקשורת בלתי אמצעית, מילה העוברת מפה לאוזן.

מידע אובייקטיבי ברשת

המקור לרפואה משלימה מהווה מודיעין אינטרנטי עסקי, אשר מספק מידע אובייקטיבי אודות טיפולים המתאימים במיוחד לתופעות אשר צוינו לעיל , הנפוצים והמומלצים ביותר בישראל. זהו תחום רחב מאוד, ולכן אנו בחברת המקור לרפואה משלימה מרכזים עבורכם מידע ממוקד ורלוונטי לגבי כל המטפלים באיזור מגוריכם, אשר נותנים שירות איכותי, מקצועי וראוי.

התאמה למטפל מתאים

האם אחת התופעות הנזכרות לעיל מוכרות לכם? עשו את הצעד לאיכות חיים ופנו אלינו לקבלת הצעה ממרפאה או ממטפל מתאימים באיזור מגוריכם. אנו בחברת המקור לרפואה משלימה מאמינים בהנגשת הטיפול למי שזקוק לו התאמת המיקום והמטפל על סמך ידע מקצועי ומחשבה, לכדי יצירת התאמה מלאה בין השניים ובין צרכי המטופל.

בדיקת איכות המטפלים

כמו מעגלים במים, העבודה שלנו בחברת המקור לרפואה משלימה ממשיכה גם אחרי שיצרנו את החיבור הראשוני בינכם ובין המטפל. אנו ממשיכים ואוספים המלצות מהפונים למרפאות ולמטפלים המקבלים שירות מחברת המקור. לפיכך, אחד מיעדי חברת המקור הינו לשדרג את איכות המטפלים והקליניקות הנותנים שירות בתחום הרפואה המשלימה בישראל, של הלקוחות, למען הלקוחות. יצירת מעגל של לקוחות מרוצים, אשר יביאו לכך שמטופלים מכל הארץ ישמעו על המטפלים שלנו מפה לאוזן, כלומר בצורה הטבעית ביותר – תקשורת בלתי אמצעית, מילה העוברת מפה לאוזן.